người kiến tạo

con đường kiến tạo Phép Màu

Video 2: Cập nhật ngày 15 tháng 12

Cảm nhận của bạn

XEM ĐẦY ĐỦ CÁC BÀI HỌC TẠI ĐÂY

Video 1

cơ hội trở thành người kiến tạo phép màu

Video 2

CON ĐƯỜNG KIẾN TẠO PHÉP MÀU

Video 3

THÀNH QUẢ TỪ KIẾN TẠO PHÉP MÀU

Video 4

Trở thành người kiến tạo phép màu

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
0928553868 – 0901661567 – 0933815456.
thienminhbook@dfj.vn

DFJ Training® – Bản quyền được lưu giữ – 2021