người kiến tạo

The Magic Maker Certified 2022

Đăng ký trở thành người kiến tạo Phép Màu 2022

Video 4: Cập nhật ngày 19 tháng 12

ngày
tiếng
phút
giây
Đăng ký ngay

chỉ với 24.000.000đ

để tham dự chương trình

The MaGIC Maker
Certified 2023

Cách thức đăng ký: Chuyển khoản vào số tk

số tài khoản
638883868
Tên Ngân Hàng

Ngân hàng á Châu ACB

cú pháp chuyển khoản

tên_điện thoại_MMC

bạn sẽ nhận được

Cấp phép bản quyền chính thức để sử dụng trị giá $34,000 ~ 782.000.000đ

Chương trình hướng dẫn Luật Hấp Dẫn hàng ngày 365 ngày (trị giá $3,500 – thời hạn 02 năm)

Chương trình thực hành Phép Màu 28 ngày (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình Coaching 06 tuần: Make Your Dream Come True (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình đào tạo tập trung 03 ngày Làm chủ Luật Hấp Dẫn (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Đại lý đặc biệt của Thiên Minh Book (trị giá $500/năm)

Đào tạo chuyển giao quy trình trị giá $11,000 ~ 253,000,000đ

Thiết lập bản đồ thành công (mức phí $1,000)

Chứng nhận The Magic Trainer (mức phí $1,000)

Chứng nhận Vận hành hệ thống (mức phí $1,000)

Chiến lược tài chính với The Magic (mức phí $1,000)

Chiến lược phát triển kinh doanh (mức phí $1,000)
Chương trình Coaching 1-1 trong 06 tháng (mức phí $6,000)

BONUSES LỚN: 
DUY NHẤT MỘT LẦN TỪ CHƯƠNG TRÌNH trị giá $9,000 ~ 207,000,000đ

Toàn bộ nội dung mẫu cho hoạt động Marketing (trị giá $1,000)

01 website cá nhân để bạn có thể giới thiệu về bản thân và viết bài blog cập nhật & chia sẻ kiến thức (trị giá $1,000)

Module Ecommerce để bạn có thể bán hàng online tự động (trị giá $1,000)

Module webfunnel để có thể bán hàng theo combo sản phẩm đặc biệt (trị giá $1,000)

Quy trình chăm sóc khách hàng tự động trên KEAP (trị giá $5,000)

ngày
tiếng
phút
giây