người kiến tạo

The Magic Maker Certified 2022

Đăng ký trở thành người kiến tạo Phép Màu 2022

ngày
tiếng
phút
giây
Đăng ký ngay
chỉ với 24.000.000đ

để tham dự chương trình

The MaGIC Maker
Certified 2023

Cách thức đăng ký: Chuyển khoản vào số tk

số tài khoản
638883868
Tên Ngân Hàng

Ngân hàng á Châu ACB

cú pháp chuyển khoản

tên_điện thoại_MMC

bạn sẽ nhận được

Cấp phép bản quyền chính thức để sử dụng trị giá $34,000 ~ 782.000.000đ

Chương trình hướng dẫn Luật Hấp Dẫn hàng ngày 365 ngày (trị giá $3,500 – thời hạn 02 năm)

Chương trình thực hành Phép Màu 28 ngày (trị giá 10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình Coaching 06 tuần: Make Your Dream Come True (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình đào tạo tập trung 03 ngày Làm chủ Luật Hấp Dẫn (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Đại lý đặc biệt của Thiên Minh Book (trị giá $500/năm)

Đào tạo chuyển giao quy trình trị giá $11,000 ~ 253,000,000đ

Thiết lập bản đồ thành công (mức phí $1,000)

Chứng nhận The Magic Trainer (mức phí $1,000)

Chứng nhận Vận hành hệ thống (mức phí $1,000)

Chiến lược tài chính với The Magic (mức phí $1,000)

Chiến lược phát triển kinh doanh (mức phí $1,000)
Chương trình Coaching 1-1 trong 06 tháng (mức phí $6,000)

BONUSES LỚN: 
DUY NHẤT MỘT LẦN TỪ CHƯƠNG TRÌNH trị giá $9,000 ~ 207,000,000đ

Toàn bộ nội dung mẫu cho hoạt động Marketing (trị giá $1,000)

01 website cá nhân để bạn có thể giới thiệu về bản thân và viết bài blog cập nhật & chia sẻ kiến thức (trị giá $1,000)

Module Ecommerce để bạn có thể bán hàng online tự động (trị giá $1,000)

Module webfunnel để có thể bán hàng theo combo sản phẩm đặc biệt (trị giá $1,000)

Quy trình chăm sóc khách hàng tự động trên KEAP (trị giá $5,000)

ngày
tiếng
phút
giây